torsdag den 10. november 2011

Tilbage i Auderød

I september 78, ca. et år efter vi selv var startet som værnepligtige i Auderød, var halvdelen af holdet tilbage i Auderød, men nu selv som delingsførere for en deling værnepligtige. Vi skulle nu i praksis afprøve, hvad vi havde lært på sergentskolen om undervisning og mandskabsbehandling. Vores delinger bestod, som det var normalt dengang, af en blanding af høj og lav, frivillige og tvungne, fra alle dele af landet.

I min deling var der især 3 drenge, som skilte sig ud, og som jeg husker den dag idag. Den ene var bornholmer og talte meget bornholmsk. Heldigvis kommer jeg fra Dragør, og sjovt nok minder det gamle dragørmål meget om bornholmsk, så selvom jeg ikke taler dragørsk, kunne jeg dog nogenlunde forstå ham. Værre var det med de to sønderjyder i min deling. Det tog et stykke tid, helt at forstå, hvad de sagde, og undervejs lærte jeg en del "nye" gloser. Et hul hedder fx "a gaf" på sønderjysk. Spørgsmålet kom en dag på skydebanen: "Hva´ ska´a gøre, hvis a ha´ fået jord i a gaf"? "Hvad har du"? Det vakte også jubel, da den ene foran hele kompagniet før den første time i træningsbassinet spurgte: "Hva´ ska´ a gøre, hvis a ikke har nogen bade-bavs"? Det største problem med de to alsinger var dog, at mage til sludrevorne personer har jeg aldrig mødt. De knevrede løs med hinanden fra tidlig morgen til sen aften. I begyndelsen var de tilfældigvis placeret ved siden af hinanden i marchkolonnen. Det gik slet ikke. De kunne simpelt hen ikke tie stille. Selvom jeg flyttede dem fra hinanden, knevrede de stadig løs, når vi marcherede og sidste udvej var som regel: "Giv agt, løb". Det lukkede munden på dem, om end kun for en kort periode.


Min deling.


Som delingsførere havde vi ansvaret for en del af delingens uddannelse. Vi underviste i betjening af håndvåben, gevær M 75, og gennemførte skydeprogrammet med delingen på skydebanen. Vi underviste i militær optræden, dvs. ret og rør, march osv. Vi underviste også i sømandskab, knob og stik og øvelser med kasteliner og trosser på Lappedykkeren.

Kompagnibygningerne i Auderød lå i en halvcirkel.

I de andre fag så som redningsmidler, førstehjælp, FUT, brand osv. fungerede vi som hjælpelærere, mens faglærere stod for selve undervisningen. Auderød var sådan indrettet, at alle faciliteter lå indenfor 10 min gang, og man kunne så benytte "gåturen" mellem de forskellige undervisningssteder til at indøve militær optræden.
Under vores tid som delingsførere, afslørede det sig også, at ikke alle havde lige gode evner til at føre kommando. Dagens program afsluttedes med at delingerne marcherede op foran kompagnibygningen, deling for deling, og kompagnibefalingsmanden kunne så give evt. information samlet til hele kompagniet, inden der var aftrædning. Der gik selvfølgelig sport i for os delingsførere at kunne marchere sin deling op og stoppe lige på det rette sted. En dag gik det helt galt for kollega Hugin, hvis deling forsatte direkte ind i den næste deling, mens Hugin råbte forvivlet: "Jeg kan ikke huske, hvordan man standser".

Selvom mange af vores værnepligtige var tvungne ind, var der dog meget få disciplinære problemer. Jeg tror det skyldes, at grunduddannelsen i Auderød var meget koncentreret og uden meget spiltid. Samtidig var de fleste instruktører engagerede i deres undervisning, og dette gjorde, at selv værnepligtige, som ellers var sure over at skulle ind, fandt at tiden ikke var spildt og det måske var andre og interessante ting, man kunne lære i søværnet.

Efter en måned i Auderød var det nu alvor; Vi skulle starte på Søofficersskolen.