tirsdag den 29. oktober 2013

Svanen og Thyra

Sommertogt 1979. Nu skulle al teorien om, hvordan man navigerer og sejler til søs afprøves i praksis. Togtet skulle foregå ombord på Søværnets to sejlkuttere, Svanen og Thyra.
De to både, som heldigvis stadig er i Søværnets tal, er bygget i 1960 ved Molichs skibsværft i Hundested. De er ca. tres fod lange og er yaul- rigget ketch, dvs. de har to master, en stormast og en mesanmast, den sidste placeret bag roret. De er lidt underrigget, dvs man kunne godt fører et større sejlareal, men med den store spiler bærer de dog alligevel ca. 500 m2, hvilket må siges at være ret godt. Normalt foregår togterne i danske farvande, men de har dog en gang været over dammen til Bermuda. Besætningen består normalt af en CH og en regnskabsfører, 8 kadetter og to menige.

Svanen Thyra - et lidt nyere billede.
 
 
Jeg kom på Svanen, hvor vores CH det år var en ex-frømand ved navn Muller (tysk y), regnskabsføreren en seniorsergent, desuden var der en værnepligtig kok og en ligeledes værnepligtig maskinmand.
Blandt de 8 klassekammerater, som kom på Svanen, var der ca. en ligelig del, som havde sejlet med sejl før, og en del som aldrig havde prøvet det for alvor. Jeg var blandt den sidste del.
Vi ubefarne kom dog hurtigt efter det. Alt på bådene foregår ved håndkraft og forsejlene tightes ved hjælp at 4 messingspil - 2 i hver side. Jeg skal love for, at vi fik prøvet dem. Sejlsportsmænd har den ide, at sejlføringen hele tiden kan gøres bedre, justeres skifte sejl osv. og i den retning var Muller sejlsportsmand. Men det var jo herligt, at sejle rundt i danske farvande, noget som andre betaler i tusindvis af kr. for at kunne gøre, fik vi gratis, ja vi fik endda løn for det. Togtet førte os vidt omkring: Anholt, Samsø, Kolding, Stubbekøbing, Kiel, Helsingør.
Apteringen dvs. indretningen af bådene afspejlede, hvornår de var bygget. Chefen og rengskabsføreren havde hver et lille lukaf, mens vi kadetter sov i messen, der også var spise"stue" og opholdsrum. De 2 værnepligtige havde hver en køje ude for, foran for kabyssen.
 
Trætte kadetter nyder en ankomst pils efter et langt ben.
 
Det år skulle Svanen Thyra deltage i Kieler Woche. Det er en stor sejlregatta, som afholdes hvert år, jeg tror lige siden år 1900. Der foregår kapsejlads, men også en mængde orlogsskibe fra forskellige nationer kommer til Kiel den weekend. Vi skulle ikke deltage i selve sejladserne men havde weekend ophold sammen med resten af skoledelingen; Minelæggeren Møen og to minestrygere.
 
Flag over toppene i Marinebase Kiel.
 
I forbindelse med weekenden er der en del udveksling mellem de forskellige nationers skibe. Der er sportskonkurrencer og besøg ombord osv. Jeg var så heldig, at blive inviteret til frokost om bord i en amerikansk fregat. Jeg kom om bord iklædt min pæneste uniform med banderoler og det hele. Jeg blev inden frokost vist rundt på skibet af deres teknikofficer, som var en kæmpestor sort mand. Da vi gik til bords i messen sad jeg ved siden af teknikofficeren og ved bordet sad det største antal officerer, jeg endnu havde set på et skib. Frokosten skred frem, der var 3 retter (med vand til), og jeg konverserede med mester og de omkringsiddende på bedste vis. Så jeg talte nok mere end jeg spiste, hvilket gik op for mig halvejs gennem hovedretten, da folk omkring mig rejste sig og gik, efterhånden som de blev færdige med deres dessert. Jeg indså nu, at jeg måtte speede spisningen alvorligt op, hvis jeg ikke skulle sidde alene tilbage, når alle andre var færdige. Det var mit første møde med amerikansk bordskik.

søndag den 6. oktober 2013

Et er et søkort at forstå......

Velkommen igen til evt. trofaste læsere. Jeg beklager, at der er gået lang tid siden sidste indlæg, men man har utroligt travlt som pensionist. Det bekymrer mig dog lidt, at det ser ud som om, det vil tage ligeså lang tid at skrive om vores uddannelse til søofficerer, som det tog at gennemgå selve uddannelsen.

Som allerede tidligere nævnt blev der på første år lagt vægt på de fag, som skulle give os skibsføreren. I navigation havde vi mange timer, og som lærer havde vi gode, gamle Krydspejleren, som siden vi gik på sergentskole, var blevet pensioneret og fået tjansen som navigationslærer på Søofficersskolen. Han var meget vidende om området, men hans pædagogiske virkemidler var fra den gamle skole. Vi fik nu også syn for sagen om hvorfor, han blev kaldt Krydspejleren. I begyndelsen, når han stillede et spørgsmål til en elev i klassen, var der som regel to, som svarede; Han kunne se på to personer samtidig. Han havde også nogle specielle vendinger, som det tog lidt tid, at få styr på. Fx. "Se i hatten", som svar på et spørgsmål om, hvor man kunne finde oplysninger om en specifik udregning. Efter nogen tid gik det op for mig, at løsningen kunne findes i instruktionen til apparatet eller bogens indledning. Altså i låget til kassen, hatten.
Første semester af navigation var terrestisk navigation, altså hvorledes man navigerer et skib ved hjælp af pejlinger til kendte punkter, hvilke fejl som man skal tage hensyn til, magnetkompassets virkemåde osv. Den basiske navigation. Alt dette skulle man så vise at man mestrede ved en årsprøve til foråret. Her opdagede vi Krydspejlerens lidt specielle måde at give karakterer på for en skriftlig prøve. Han lavede simpelthen prøven så lang, at ingen kunne nå det hele, og man fik så karakter efter, hvor langt man var nået!
Et andet basisfag var søvejsregler, der omhandler hvorledes man skal føre sit skib i forhold til andre skibe. Vores lærer var orlogskaptajn Zittan, om hvilken, AB vist for første gang anvendte udtrykket: "Han er ikke udøvende humorist".
I faget søret havde vi en kæderygende orlogskaptajn fra forsvarsministeriet med øgenavnet Stritter. Han havde hang til lyserøde skjorter og øgenavne. En klassekammerat, som han opdagede havde læst medicin inden han kom i Søværnet, hed nu altid Doktor Kälstrøm. En anden, som i en opgave gjorde lidt for meget ud af en undersøgelse af forurenet tankvand, hed efterfølgende kun Marinebiologen.

Første semester var ret hårdt. En overgang havde vi 8 skriftlige opgaver om ugen. Det var helt klart også tilrettelagt for at skille fårene fra bukkene og det skete da også. Vi afsluttede klasse 1A teorisemester med eksamen i søvejsregler, søret, matematik og fysik samt årsprøver i de øvrige fag. I processen mistede vi 4 klassekammerater. Men nu kunne vi se frem til et herligt sommertogt.

 
Med Kronborg om styrbord.